ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

2019-01-13 ЗАРЛАЛ МУ-н Засгийн газрын 182 дугаар тогтоолоор газрын суурь үнэлгээ шинэчлэгдэн батлагдаж сумдын ИТХ-аар газрын төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоосонтой холбоотой аймгийн хэмжээнд газар эзэмших, ашиглах гэрээг шинэчилж байгаа тул газар эзэмшиж ашиглаж байгаа иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд холбогдох сумын мэргэжилтэн газрын даамалд хандан хуучин газар эзэмших, ашиглах гэрээгээ авчирч гэрээгээ 2019 оны 1-дүгээр улиралд багтаан ирж шинэчилж авна уу. Лавлах утас: 70343470 Газрын Харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдүүлэг бөглөх загвар
2018-12-19ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТӨЛӨӨЛӨГЧӨӨР ДАМЖУУЛАН ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХ ӨРГӨДӨЛ
2018-10-01. МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ
2018-09-19ГАЗАР ЭЗЭМШИХИЙГ ХҮССЭН ИРГЭНИЙ ӨРГӨДӨЛ
2017-12-19 МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ
Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР