ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2018-03-12“АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА хэмжээний төлөвлөгөө
2017-10-23ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГЫН УРЬДЧИЛСАН ТАНДАН СУДАЛГАА
2017-06-22Булган аймгийн ГХБХБГазрын 2017 оны сургалт семинарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө
2017-06-21ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙР-ӨНДӨР БҮТЭЭМЖ УРИАТАЙ ХАБЭА-Н САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2017-06-212017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2017-06-21“Нэгдсэн бодлого-нэгдмэл тогтолцоо” нэрэмжит жилийн хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээний төлөвлөгөө
2017-06-212017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2
2017-06-212017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 1
2017-06-16"Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам" батлах төсөл
2016-03-012016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨ
2016-02-122016 оны авилгын эсрэг ажиллах төлөвлөгөө
Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР