Үйл ажиллагааны тайлан

2018-05-07“ХҮЛЭЭЖ СУУЛГҮЙ, ХҮРЧ ҮЙЛЧИЛЬЕ” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГӨӨР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2018-02-202017 онд газар өмчлөлийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын бичмэл тайлан
2018-02-05ГХБХБГазрын 01 дүгээр сарын мэдээ /загварын дагуу/
2017-11-16Лэндменежер програмыг сумдын газрын даамлуудад зөвлөх туслах, дотоод ажилт хянлат шинжилгээ хийх
2017-09-16Булган аймагт барилгын байгууллага үүсэж хөгжсөний түүхт 60 жилийн ойн арга хэмжээний ажлын тайлан
2017-06-23Булган аймгийн ГХБХБГазрын 2017 оны сургалт семинарын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-06-23ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙР-ӨНДӨР БҮТЭЭМЖ УРИАТАЙ ХАБЭА-Н САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2017-06-02ГХБХБГазрын 2017 оны 5 сард хийсэн ажлын товч тайлан
2017-05-02Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2017 оны 4 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
2017-04-212017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕЛЭЛТ
2017-04-03ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 1-Р УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
2017-01-25Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын мэдээ
2016-10-24ГХБХБГ-ЫН 10 сард хийсэн ажлын тайлан
2016-09-26ГХБХБГ-ЫН 9 сард хийсэн ажлын тайлан,
2016-09-05ГХБХБГ-ЫН 8 сард хийсэн ажлын тайлан,
2016-06-26ГХБХБГ-ЫН 6 сард хийсэн ажлын тайлан.
2016-06-05ГХБХБГ-ЫН 4 сард хийсэн ажлын тайлан
2016-05-25ГХБХБГ-ЫН 5 сард хийсэн ажлын тайлан,
2016-04-11ГХБХБГ-ЫН 1 сард хийсэн ажлын тайлан
2016-03-28ÃÕÁÕÁÃ-ÛÍ 3 дуãааð ñàðä õèéñýí àæëûí òàéëàí
Санал асуулга

Манай газраас үйлчилгээ авснаар таны сэтгэл ханамж хир байна?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР